Info centar

Pravila privatnosti

Hrvatska obrtnička komora (dalje u tekstu HOK) je pravna osoba s javnim ovlastima koja promiče obrt i obrtništvo, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Komore pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

Ova obavijest o zaštiti osobnih podataka primijenit će se svaki put kada pristupite našoj web stranici.

Na webu se prikupljaju podaci iz kontakt formi:

Uz postojanje valjanog pravnog temelja zakonitosti obrade podataka prikupljamo sljedeće podatke:

Prethodno navedene podatke prikupljamo u sljedeće svrhe:

Ukoliko želite pristup, ispravak, dopunu, brisanje, ograničenje obrade svojih osobnih podataka ili želite uložiti prigovor na obradu možete nas kontaktirati na hok@hok.hr.

Ostvari sanMinistarstvo gospodarstva i održivog razvojaHrvatska obrtnička komoraZajedno do fondova EUEuropski strukturni i investicijski fondoviOperativni program konkurentnost i kohezija

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj